Για την πλοήγηση


Συμβουλευτική


Στο Μαθητικό Εργαστήρι - Smart Way, που έχει την έδρα του στο ΚερατσίνιΑμφιάλη, υποστηρίζουμε με κατανόηση και αγάπη το παιδί και τους γονείς, παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής, βασισμένοι στην σχετική πείρα του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού μας. 

Πιο συγκεκριμένα, στο κέντρο μας ασχολούμαστε με τη συμβουλευτική γονέων, που περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:


ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

Οι σωστές βάσεις σε όλα τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου, σε συνεργασία με τη Διερευνητική Μάθηση -μαθαίνω πώς να μαθαίνω- που εφαρμόζεται στο Μαθητικό Εργαστήρι, εγγυώνται τη δημιουργία ενεργών και αυτόνομων μαθητών σε ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.

Η μελέτη είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση του μαθητή, γι’ αυτό τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πως αυτή πρέπει να γίνεται ώστε να είναι αποτελεσματική. Γι’ αυτό το Μαθητικό Εργαστήρι εφαρμόζει το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο τεστ, με παγκόσμια αναγνώριση, που “φωτογραφίζει” τα στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού, με εξαιρετική ακρίβεια.

H καινοτομία του Μαθητικού Εργαστήρι είναι ότι δημιουργεί για κάθε μαθητή, προσωπικό πλάνο μελέτης με βάση τα πιο δυνατά στοιχεία της προσωπικότητας του, όπως αυτά προκύπτουν από το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ.